ואדי עארה מזוית אחרת מפגש בין נוף אומנויות ותרבויות

אומנות שפת שלום

מגוון אפשרויות ליום טיול בדגש אומנות.

לצד ההיכרות הכללית עם האזור יושם דגש על מפגשים עם אומנים ויוצרים

במהלך הטיול ניתן לשלב סדנת יצירה כגון סדנת תכשיטים, סדנת מנדלות, סדנה של יצירה בדגש על מחזור ועוד.

photo

מורת דרך מוסמכת,
B.A בארכיאולוגיה
ואומנות,
מוזאולגית מוסמכת.
טל משלבת בסיוריה
הייחודיים את
מקצועה כצורפת
ל"תכשיט של טיול"

reccomend